Szczecin: Nabór do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

  • 2012-03-21, Aktualizacja: 2012-03-21 16:21
Szczecin: Nabór przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Od piątku 23 marca rozpocznie się nabór do publicznych ... (© Redakcja MM)

Od piątku 23 marca rozpocznie się nabór do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów rejonowych w Szczecinie.

Nabór do przedszkoli w Szczecinie


Od piątku, 23 marca rozpocznie się rekrutacja do szczecińskich przedszkoli publicznych oraz do oddziałów „0” zorganizowanych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2012/2013.

Podstawowe informacje dla rodziców przedszkolaków.

1. W dniach 23 marca 2012r. – 18 kwietnia 2012 r.– składanie przez Rodziców kart zgłoszeń do przedszkola.

2. W okresie 23 marca 2012r. – 18 kwietnia 2012 r. – rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą dokonać ewentualnych zmian w wyborze szkoły podstawowej z poprzedniego roku.

3. W trakcie rekrutacji można wybrać trzy przedszkola publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi.

4. Na pierwszym miejscu należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej Rodzicom  zależy.

5. Należy wypełnić  tylko jeden wniosek, w którym wpisuje się wszystkie wybrane  placówki.

6. Podanie w formie papierowej należy zanieść WYŁĄCZNIE do placówki pierwszego wyboru.  Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku.

7. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki.

Uwaga:

1. Rodzice dzieci w wieku 3-4 lat mogą wybrać trzy przedszkola publiczne.
2. Rodzice dzieci 5 - 6 – letnich mogą wybrać trzy preferencje w tym przynajmniej dwie szkoły podstawowe, z czego jedną obwodową.

Krok po kroku poruszania się po systemie elektronicznym:

1. proszę otworzyć stronę WWW -  www.nabor.pcss.pl/szczecin
2. następnie stworzyć podanie ze swoją listą preferencji,
3. wypełnić pozostałe pola formularza,
4. proszę wydrukować wypełniony formularz, podpisać własnoręcznie długopisem, dołączyć do formularza zaświadczenia wydane przez zakłady pracy, potwierdzające zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów,
5. proszę zanieś formularz do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.
6. po wypełnieniu karty zgłoszenia drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu,
7. rodzice, którzy wypełnili kartę zgłoszenia ręcznie i złożyli ją w przedszkolu, będą mogli także otrzymać w przedszkolu numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji dotyczący jego dziecka.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2012/2013 zawiera następujące dane:

1. numer i adres placówki pierwszego wyboru,
2. dane osobowe dziecka wraz z numerem PESEL, który identyfikuje dziecko,
3. adres zamieszkania dziecka ze wskazaniem Gminy,
4. adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
5. informacje dodatkowe, dotyczące prawnych opiekunów dziecka, posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
6. liczba posiłków, z których będzie korzystało dziecko,
7. kolejne preferowane placówki, w przypadku gdyby dziecko nie otrzymało miejsca w placówce pierwszego wyboru,
8. kartę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2013/2014, którą wypełniają wyłącznie rodzice dzieci 5 i  6-letnich,
9. dane o miejscu pracy rodziców (do karty zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów),
10. telefon kontaktowy do rodziców,
11. własnoręczny podpis rodziców/prawnych opiekunów.

Nabór do szkół podstawowych w Szczecinie


Na stronie nabor.pcss.pl/szczecin zamieszczony jest szczegółowy informator o szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin. Listę placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej zamieszczona jest na stronie internetowej nabor.pcss.pl/szczecin

Sposób elektronicznego wypełnienia "Zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2012/2013"

Wypełniając "Zgłoszenie..." należy upewnić się, że do komputera podłączona jest drukarka. Następnie należy:

- wskazać szkołę podstawową obwodową,
- wskazać preferowaną szkołę (może to być szkoła obwodowa lub szkoła spoza obwodu)
Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej szkoły podstawowej. Jeśli dziecko nie dostanie się do szkoły preferowanej, system automatycznie przypisze dziecko do szkoły obwodowej. Wykaz szkół z przypisanymi do nich obwodami dostępny jest na stronie http://bip.um.szczecin.pl (BIP/urząd miasta/ wydziały i biura/wydział oświaty). Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych należy formularz wydrukować, podpisać i zanieść do preferowanej szkoły podstawowej.

Ponadto w aplikacji "Szkoła podstawowa 2012" na stronie nabor.pcss.pl/szczecin/ w zakładce „Formularze” dostępna jest wersja PDF „Zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2012/2013”, którą można wydrukować, wypełnić, podpisać i zanieść do preferowanej szkoły podstawowej. „Zgłoszenie…” w wersji papierowej można otrzymać również w każdej publicznej szkole podstawowej.

UWAGA! Wypełnia się tylko jedno "Zgłoszenie...", w którym należy wskazać dwie wybrane szkoły: szkołę obwodową i szkołę preferowaną, która może być również szkołą obwodową. „Zgłoszenie…” należy zanieść WYŁĄCZNIE do preferowanej szkoły podstawowej, czyli tej, która na wydrukowanym "Zgłoszeniu..." widnieje w prawym górnym rogu. Składanie podań zakończy się 18 kwietnia 2012 r.

Kolejność składania podań nie jest brana pod uwagę.

Informacja dla  rodziców dzieci 6-letnich

Rodzice dzieci 6-letnich uczęszczających obecnie do oddziałów „0” w przedszkolach lub szkołach podstawowych mają możliwość dokonania do 18. kwietnia 2012 r. zmiany wybranej w ubiegłym roku szkoły podstawowej. W związku z tym ze strony http://nabor.pcss.pl/szczecin/, z aplikacji „Przedszkole 2012”, z zakładki „Dokumenty” należy pobrać i wypełnić „Deklarację wyboru szkoły podstawowej na rok szkolny 2012/2013” i złożyć w macierzystej placówce, czyli tam, gdzie dziecko aktualnie uczęszcza.

Ważne daty
23. marca 2012 r. uruchomienie informatora internetowego o szkołach,
od 23. marca do 18. kwietnia 2012 r. – przyjmowanie kart zgłoszeń przez szkoły, umożliwienie rodzicom dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów „0” w przedszkolach lub szkołach podstawowych dokonania ewentualnych zmian w wyborze szkoły,
od 18. kwietnia do 26. kwietnia 2012 r. – rozpatrzenie wniosków o przyjęciu kandydatów do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2012/ 2013,
27. kwietnia 2012 r. – ogłoszenie wyników.

Nabór do gimnazjów w Szczecinie


Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do gimnazjów odbywa się w dwóch etapach.
Obecnie kończy się I etap, w którym szóstoklasiści mogli kandydować do gimnazjów bezobwodowych/z klasami bezobwodowymi. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w tych szkołach nastąpi 22.03.2012r.

Po zakończeniu I etapu rekrutacji nastąpi II etap rekrutacji, przeznaczony dla uczniów,  którzy nie kandydowali lub nie znaleźli się na liście przyjętych do gimnazjum lub oddziału  bezobwodowego.

Składanie podań odbywać się będzie od 23. marca do 18. kwietnia 2012r. do godz. 15:00.

W tym etapie rekrutacji szóstoklasista może kandydować do klas ogólnodostępnych, sportowych i integracyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, terminów i niezbędnych dokumentów są opublikowane w ELEKTRONICZNYM INFORMATORZE na stronie: www.nabor.pcss.pl/szczecin
Komentarze (4)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Grzegorz (gość)

Rekrutacja jest, ale miejsc z powodu kumulacji dwóch roczników brakuje :(. Tak jest np. w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego -- https://www.facebook.com/WalczymyoTalenty.

Krysztofiak (gość)

O wyborze szkoły jako wyborze politycznym. Zachęcam do lektury tekstu o szkolach podstawowych; o podstawie programowej
blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/669502,wybor-szkoly-podstawowej-dla-pierwszaka-jest-decyzja-polityczna.html
To, co bulwersuje najbardziej w Podstawie programowej dla szkoły podstawowej, jest brak odwołań do tak fundamentalnych wartości dzieciństwa jak: spontaniczność, śmiech, radość, kreatywność, bunt dziecięcy i wolność. W dokumencie przygotowanym przez minister K. Hall ani razu nie pada słowo „wolność”. Ministerialna wizja polskiej szkoły podstawowej, w konfrontacji do koncepcji szkolnego dzieciństwa zaprezentowanej w powieści Pippi Langstrumpf, stanowi horror.
sam miałem problem ze znalezieniem odpowiedniej podstawówki dla swojego dziecka; jest taka w szczecinie.

wszystko pięknie ładnie. ale
gdzie urzędnikom oświatowym zapodział się dokument
"zasady rekrutacji do przedszkoli" ?

Pokaż wszystkie (4)
Reklama

Przeczytaj także

Najczęściej czytane

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij