*
Dodane 2010-03-24 08.34 , komentarzy 0

Szczecin. Rusza nabór do gimnazjów

W środę rozpoczyna się rekrutacja do gimnazjów rejonowych. W Szczecinie podania złoży około 3 tysięcy uczniów ostatnich klas podstawówek.

Do gimnazjów rejonowych przyjmowani są obowiązkowo absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem wybranego gimnazjum mogą zostać przyjęci pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego mogą być przeprowadzone próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Sposób wypełniania formularza zgłoszenia do szkoły

Na pierwszym miejscu, w prawym górnym rogu wniosku, proszę wpisać tę szkołę, na której najbardziej Państwu zależy: szkołę obwodową lub szkołę spoza obwodu. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej szkoły. Jeśli w prawym górnym rogu wpiszecie Państwo szkołę spoza obwodu, a dziecko się do niej nie dostanie, system automatycznie przypisze dziecko do szkoły obwodowej.

Wykaz szkół z przypisanymi do nich obwodami dostępny jest na stronie http://bip.um.szczecin.pl (BIP/urząd miasta/wydziały i biura/wydział oświaty).

Laureaci konkursów interdyscyplinarnych „Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii” oraz „Konkursu Matematycznego z Elementami Przyrody” organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum bez względu na kryteria ustalone dla uczniów spoza obwodu szkoły.

Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego oraz innych wymaganych dokumentów.

Dokumenty te kandydaci składają do 29 czerwca 2010 roku.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów nastąpi 30 czerwca 2010 r. do godz. 1400.

Informacja o typach klas, terminach egzaminów, zasadach rekrutacji jest dostępna
w elektronicznym informatorze na stronie: www.nabor.pcss.pl/szczecin

X

Miejsce
w rankingu
Małgorzata Klimczak

Jestem dziennikarką w redakcji "MM Moje Miasto". Zajmuję się dzielnicami leżącymi na prawobrzeżu, a także kulturą i edukacją. Piszę o wydarzeniach kulturalnych, a także o ciężkim życiu studentów i uczniów. tel. 091 481 33 53 malgorzata.klimczak@mediaregionalne.pl GG 3239645

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy!
Dodaj swój komentarz: