*
Humanistyczny, matematyczno - przyrodniczy i językowy - test gimnazjalny 2011 Dodane 2010-04-28 15.11 , komentarzy 173

Egzamin gimnazjalny 2012: Pytania i odpowiedzi: część humanistyczna, matematyczno - przyrodnicza i językowa

Zobacz pytania i odpowiedzi z części humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej i językowej egzaminu gimnazjalnego 2012.
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 - ODPOWIEDZI, ZASADY, TERMINY, PYTANIA>>> Egzamin Gimnazjalny 2012. Test humanistyczny - arkusz, opowiedzi
EGZAMIN GIMNAZJALNY KWIECIEŃ 2011!


EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ZOBACZ ODPOWIEDZI

EGZAMIN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - ZOBACZ ODPOWIEDZI


JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - 14.04.2011 r.

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)

Język angielski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

Język hiszpański + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Język włoski + transkrypcja

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

Język angielski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7) Język angielski

Język niemiecki
TEST MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY - ZOBACZ ARKUSZ PYTAŃ

TEST MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY - ZOBACZ ODPOWIEDZI
TEST HUMANISTYCZNY 2011 - ZOBACZ ARKUSZ PYTAŃ

TEST HUMANISTYCZNY 2011 - ZOBACZ ODPOWIEDZI
Odpowiedzi do testu humanistycznego na egzaminie gimnazjalnym 2011

1. b
2. c
3. b
4. d
5. b
6. d
7. d
8. c
9. c
10. a
11. a
12. b
13. d
14. b
15. a
16. c
17. a
18. d
19. a
20. c

21. na przykład: miłość do miejsca zamieszkania, miejscowości, regionu, małej ojczyzny. Druga wersja: miejsca z którym jesteśmy emocjonalnie związani, na przykład miejscowości w której się urodziliśmy i wychowaliśmy

22. przykład: Tadeusz Kościuszko - naczelnik powstania kościuszkowskiego z roku 1794, bohater bitwy pod Racławicami, ranny w bitwie pod Maciejowicami dostał się do niewoli rosyjskiej; Jan Henryk Dąbrowski - bohater walk w powstaniu kościuszkowskim 1794, twórca Legionów Polskich we Włoszech 1797 walczących u boku Napoleona o przywrócenie niepodległości Polski; Józef Piłsudski - działacz niepodległościowy, przywódca ruchu strzeleckiego w Galicji, twórca I Kompanii Kadrowej i Legionów Polskich (rok 1914), Naczelnik Państwa, przywódca walk w wojnie polsko - rosyjskiej w 1920 roku

23. Język, historia, kultura.

24.
1. Anna Dymna uważa, że może mieszkać tylko w Polsce. Patriotyzm traktuje jako wartość trwałą i niezmienną. Zbigniew Boniek uważa, że patriotyzm to sposób zachowania się, świadomość, że reprezentuje się nie tylko siebie, ale tez cały kraj - wskazuje, że globalizacja może być zagrożeniem dla patriotyzmu.
2. Anna Dymna mówi o miłości do całej Polski i jest przywiązana do kraju w którym się urodziła i mieszka. Stanisław Sojka mówi o przywiązaniu do "małej ojczyzny" i własnej rodziny. Zwraca też uwagę na więzi cementujące wszystkich Polaków, takie jak: język, historia, tradycje.

25. Patriotyzm - umiłowanie kraju, przywiązanie dla ojczyzny.

UWAGA WAŻNE! Odpowiedzi prosimy porównywać z arkuszem dostępnym w linku powyżejPróbny test gimnazjalny styczeń 2011 - część humanistyczna

Zobacz arkusze z pytaniami i odpowiedziami

Piątek 17.12.2010 Egzamin gimnazjalny 2010: Pytania i odpowiedzi: część  językowa

JĘZYK ANGIELSKI - ARKUSZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI PDF


Czwartek 16.12.2010 - PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM - CZĘŚĆ MATEMATYCZNA

Zadania:

1. C
2. A
3. D
4. C
5. D
6. B
7. C
8. A
9. C
10. B
11. D
12. A
13. D
14. B
15. C
16. A
17. D
18. A
19. B
20. C
21. A
22. D
23. D
24. B
25. D

26.

1. Ca wapń
2. Si krzem
3. Ne neon

27.

H3PO4 kwas fosforowy (V)

29.

O braku lodowców górskich w Tatrach zdecydowały szczyty o stromych stokach o wąskich dolinach, na których nie może się utrzymać.

30.

Zależność wprost proporcjonalna.

31.

1. mała ilość energii słonecznej
2. mrozy i silne wiatry
3. niewielka aktywność mikroorganizmów

32.

Tę samą funkcję przedstawiają opisy I i III

33.

X - ilość kursów ciężarówki o większej ładowności
3x - ilość kursów ciężarówki o mniejszej ładowności

4*3x+7x = 95
12x+7x=95
19x=95/19
x=5
3x=15

Odp. Cięzarówka o ładowności 7t wykonała 5 kursów, a mniejsza z nich 15 kursów.

34.

x - ilość wody
x+10%x =1,1x - objętość lodu otrzymana z x wody
1,1x = 1m3    1m3=1000 dm3=1000l

1,1x=1000l/1,1
x=909,1 l

Odp. Aby uzyskać m3 lodu należy zamrozić ok. 909,1 l wody

35.

118 g

36.

Promień wynosi 13 cm, a obwód ∆ ABC 2(17+2√30) cm

Środa 15.12.2010  - PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - ODPOWIEDZI

PYTANIA (PDF)

ODPOWIEDZI (PDF)

KARTOTEKA TESTU (PDF)

Pytania zamknięte.

1. B
2. A
3. C
4. D
5. A
6. B
7. C
8. D
9. C
10. B
11. A
12. D
13. B
14. D
15. A
16. D
17. B
18. B
19. D
20. A

Pytania otwarte

21. Alek pomyślał, że jeśli wejdzie na cokół na wariata, to potraktują go jak pijaka. Przecież nikomu na myśl nie przyjdzie, że zamierza zlikwidować płytę.

22. Umarłych wieczność, chwiejna waluta.

23. Poważny, refleksyjny.

24. Wieczność - ciągła pamięć o umarłych.

25. O zdrajcy nie należy pamiętać, wznosić mu pomników.

26. Ludzie wydający sondy o innych, powinni wypowiadać się w sposób jawny, bezstronny.

27. Cokół może służyć za podstawę dla wielu postaci umieszczanych na pomnikach.

28. Paleta z farbami, pędzel.

29. Matejko stoi w wykroku. Prawą rękę ma uniesioną w górę, lewą odchylona do tyłu.

30. Na przykład:

UWAGA!

Urząd Miejski w Szczecinie ogłasza konkurs na projekt pomnika Jana Matejki. 
Pracę proszę składać w sekretariacie Wydziału Architektury do dnia 14.stycznia 2011.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.lutego 2010.
Główny Architekt,
Jan Kowalski


Odpowiedzi uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Gimnazjum nr 29 w Szczecinie. Dziękujemy!Zobacz też:

Egzamin Gimnazjalny 2010: Poznaliśmy wyniki testów

Dodane 2010-06-18 17.08


Arkusze z egzaminu gimnazjalnego z 29 kwietnia 2010 roku

Arkusze z części językowej egzaminu gimnazjalnego 2010


JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - 29.04.2010 r.

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)

Język angielski + transkrypcja


Próbny egzamin gimnazjalny 2010. Język angielski, francuski, rosyjski - zobacz test z pytaniami
Próbny egzamin gimnazjalny 2011 OPERON. Angielski - odpowiedzi i pytania
Język francuski + transkrypcja

Język hiszpański + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja


Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

Język angielski + transkrypcja

Język francuski + transkrypcja

Język niemiecki + transkrypcja

Język rosyjski + transkrypcja
Arkusze z egzaminu gimnazjalnego z 28 kwietnia 2010 roku

Zobacz arkusz z części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego 2010, który odbył się 28 kwietnia 2010.
Arkusze z egzaminu gimnazjalnego z 27 kwietnia 2010 roku

Zobacz arkusz z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 2010, który odbył się 27 kwietnia 2010.

Harmonogram egzaminów 2010


27.04 – część humanistyczna

28.04 – część matematyczno – przyrodnicza

29.04 – część językowa

Punkty z I i II części będą liczone w czasie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Punkty z części językowej jeszcze w tym roku nie wpływają na wyniki rekrutacji.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie skutkuje koniecznością powtarzania III klasy. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu, przystąpią do niego w II terminie (odpowiednio 8, 9, 10 czerwca 2010).

 

W woj. zachodniopomorskim do egzaminów przystąpi ponad 20 000 uczniów


 

liczba gimnazjów

liczba uczniów/ słuchaczy klas III

dla dzieci/ młodzieży

304

19540

dla dorosłych

19

511

RAZEM

323

20051

 

Za każdą część egzaminu gimnazjalnego można uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć w Informatorach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach.*

* Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej. Orzeczenia lub opinie powinny być wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. Z przyznanych dostosowań formy i warunków egzaminu uczeń może, ale nie musi korzystać.

Szczegółowe informacje o dostosowaniach można znaleźć w Komunikacie Dyrektora CKE i w Procedurach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.Zobacz też: Pytania i odpowiedzi z testu szóstoklasisty z 4 marca 2010


UWAGA!

Arkusze pytań i odpowiedzi z części humanistycznej Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z OPERONEM  z 13, 14 i 15  stycznia 2010 r.


Egzamin
Arkusze pytań
Klucze odpowiedziczęść
humanistycznaarkusze pytań

kartoteka sprawdzianu

karta odpowiedzi
klucze odpowiedzi

część
matematyczno -   przyrodnicza


klucze odpowiedzi

język angielski
arkusze pytań
karta odpowiedzi
nagrania
transkrypcja nagrań
model odpowiedzi

język niemiecki
arkusze pytań
karta odpowiedzi
nagrania
transkrypcja nagrań
model odpowiedzi

język francuski
arkusze pytań
karta odpowiedzi
nagrania
transkrypcja nagrań
model odpowiedzi

język rosyjski
arkusze pytań
karta odpowiedzi
nagrania
transkrypcja nagrań
model odpowiedzi

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - 6 STYCZNIA 2010 - TEST MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY


PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - 7 STYCZNIA 2010 - HUMANISTYCZNYPRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - 8 STYCZNIA 2010 - JĘZYKI OBCEU nas znajdziesz też:
Matura próbna 2009: Odpowiedzi - angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, polskiKomentarze

Aleksander Dwojakowski Aleksander Dwojakowski
Próbny test Gimnazjalny 2010-01-10 21.51

Ja jeszcze nie miałem testu próbnego. Mam w tym tygodniu. Ciekawe testy :)

yy Gość
~yy
600 zadań z zeszłych egzaminów z pełnymi rozwiązaniami... 2010-02-22 13.23

..to właśnie oferuje program ABC Testy Gimnazjalne, można go pobrać z www.testygimnazjalne.com.pl
Naprawdę warto!

XXXZiomekXXX Gość
~XXXZiomekXXX
Testy 2010-02-28 20.39

Ja mam w tym tygodniu testy ;0

Kasia Gość
~Kasia
prośba 2010-03-18 18.21

może ktoś mi napisać w komentarzach odpowiedzi do zadań zamkniętych bo mam stara wersję worda i nie chce mi się na to ściągnąć proszę was

dżoana;*** Gość
~dżoana;***
test 2010-03-25 17.07

ja będę miała za tydzień testy...masakrycznie...
mam nadzieję że mi się uda...;D

;((( Gość
~;(((
OO niee..:( 2010-04-11 13.40

za 2tyg testy;(((..boje sie;(((
trzymcie kciuki:(:(

niestrudzony Gość
~niestrudzony
Kto układał te zadania? 2010-04-11 19.21

Co za idiota układał te zadania juz przy 5 zadaniu jest błąd ,według ich jeden oddech trwa 15 min a powinno byc że 15 oddechów trwa minute ,nastepnie zadanie 30 zostało anulowane ,dopiero po napisaniu testu zauważyli że nie podali czesu bez którego nie można obliczyc przyśpieszenia .
Jakas banda cymbałów układa takie testy o potem dopiero zauważaja swoje błedy.

ja Gość
~ja
oł noł 2010-04-19 19.54

za tydzien i 1 dzien egzam ;/

MISTRZUNIO ;D Gość
~MISTRZUNIO ;D
MISTRZUNIO ;D 2010-04-23 19.53

JA MAM TESTY ZA 2 DNI !!! SUPER STRASZNIE SIE CIESZE WGL SIE NIE SRAM :DDD

AguśśkaA. Gość
~AguśśkaA.
Pfff.?;) 2010-04-24 20.13

"Mistrzunio" hmm moze i sie nie "srasz"jak to napisales bo Ci nie zalezy. ;P zaloze sie ze uczysz sie nie zbyt dobrze. sr. ok 3 ;DD wiec, nic dziwnego. :)
Cwaniakujesz i nic wiecej. -.-
pzDr.

xxx Gość
~xxx
link 2010-04-25 19.19

http://przecieki.blox.pl/html

ziomek Gość
~ziomek
testy 2010-04-26 15.47

ja mam jutro prawdziwe z humanistyki :(((((((

Koniko Gość
~Koniko
odpowiedzi matematyczno-przyrodniczy 2010 2010-04-26 17.12

Zapraszam do pobierania testu gimnazjalnego 2010 matematyczno-przyrodniczy wraz z odpowiedziami :)) Naprawde polecam http://rapidshare.com/files/380388729/TestGimnazjalny2010.pdf

Pęcia Gość
~Pęcia
oO' 2010-04-26 17.25

Ja mam takiego stresa że to jest jakaś porażka ( jutro human! ).

Dominika Gość
~Dominika
egzaminy 2010-04-26 17.40

Powodzenia ludzie! :)

sara Gość
~sara
aaaa 2010-04-26 18.12

ja tez mam jutro humanistyczny
ciekawe jaka forma wypowiedzi bedzie ?

kacper Gość
~kacper
aaa 2010-04-26 18.25

ja mam nadzieje że będzie rozprawka

:D Gość
~:D
:) 2010-04-26 19.11

Witam smile.gif
Mam odpowiedzi do jutrzejszego testu smile.gif
to nie żart:) piszcie szybko bo nie chce mieć żadnych problemów na gg 5148996
Życzę poprawnych odpowiedzi smile.gif))

marcineq Gość
~marcineq
odpowiedzi POLECAM przeciek 2010-04-26 19.15

Pobierajcie test gimnazjalny 2010 wraz z odpowiedziami :)) Naprawde polecam http://rapidshare.com/files/380388729/TestGimnazjalny2010.pdf

jessica Gość
~jessica
mam pytanko 2010-04-26 19.24

To są te testy, które będą jutro???!!!http://rapidshare.com/files/380388729/TestGimnazjalny2010.pdf

bajo Gość
~bajo
5148996 2010-04-26 19.52

to jest wałek ktos se podał moje gg a ja nie mam tych odpowiedzi

assa Gość
~assa
dokładnie... 2010-04-26 19.56

to prawda, ktoś sobie jaja robi, napisałam pod ten numer,ale to ściema, nie macie co pisać bo i tak nikt nie ma tych odpowiedzi.

pro xD Gość
~pro xD
:) 2010-04-26 21.29

było się uczyć a nie liczyć na przecieki ;]

... Gość
~...
;| 2010-04-27 12.08

okropny był ten egzamin humanistyczny.. ;| masakra...

ix Gość
~ix
human 2010-04-27 12.18

Ej a w tym pytaniu o budowanie napięcia, to która odpowiedz byla prawidłowa? Bo mi wszystkie pasowały.

Dodaj swój komentarz: